DFKI-LT - META-NET: A Research and Technology Strategy for Multilingual Europe

Georg Rehm
META-NET: A Research and Technology Strategy for Multilingual Europe
1 Jazykovedné Štúdie Č. 31./Linguistic Studies No. 31. Proceedings of the Conference Rozvoj Jazykových Technológií a Zdrojov Na Slovensku a Vo Svete (10 Rokov Slovenského Národného korpusu)/Development of the Human Language Technologies and R, Pages n.a., Veda, Bratislava, 2013
 
n.a.
 
Files: BibTeX