DFKI-LT - The Estonian Language in the Digital Age / Eesti keel digiajastul

Georg Rehm, Hans Uszkoreit (eds.)
The Estonian Language in the Digital Age / Eesti keel digiajastul
2 META-NET White Paper Series “Europe’s Languages in the Digital Age”, Springer, Heidelberg et al., 2012,
Authors: Liin, Krista, Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, and Kadri Vider

 
n.a.
 
Files: BibTeX, estonian.pdf