DFKI-LT - The Slovak Language in the Digital Age / Slovenský jazyk v digitálnom veku

Georg Rehm, Hans Uszkoreit (eds.)
The Slovak Language in the Digital Age / Slovenský jazyk v digitálnom veku
2 META-NET White Paper Series “Europe’s Languages in the Digital Age”, Springer, Heidelberg et al., 2012,
Authors: Šimkova, Mária, Radovan Garabík, Katarína Gajdošová, Michal Laclavík, Slavomir Ondrejovic, Jozef Juhár, Ján Genči, Karol Furdík, Helena Ivoríková, and Jozef Ivanecký

 
n.a.
 
Files: BibTeX, slovak.pdf