Publikation

META-NET: A Research and Technology Strategy for Multilingual Europe

Georg Rehm

In: Katarína Gajdošová , Adriána Žáková . Jazykovedné Štúdie Č. 31./Linguistic Studies No. 31. Proceedings of the Conference Rozvoj Jazykových Technológií a Zdrojov Na Slovensku a Vo Svete (10 Rokov Slovenského Národného korpusu)/Development of the Human Language Technologies and R. Veda Bratislava 2013.

Abstrakt

n.a.

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
German Research Center for Artificial Intelligence